Descriere proiect

Unul dintre obiectivele Primăriei Municipiului Bucuresti îl reprezintă creșterea calității asistenței medicale în spitalele din administrarea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale.

Utilizarea la potential maxim a aptitudinilor medicilor si perpetua lor dezvoltare reprezintă principalele preocupări la nivelul societății, cu scopul facilitării accesului la cursuri de perfecționare în domenii mai puțin dezvoltate din medicina românească.

Progresele rapide în tehnologia medicală, precum și în tehnicile chirurgicale, endoscopice, apariția de specialități noi, tratamentele moderne cu echipe de specialiști, impun realizarea de cursuri în centre de referință pentru anumite specialități medicale, schimburi de experiență cu medici din alte țări.

Medicii care urmează cursuri de pregătire în alte țări vor putea dezvolta serviciile medicale din spitalele noastre și, desigur, vor genera creșterea calității actului medical.

La nivelul spitalelor aflate în administrarea Administratiei Spitalelor și Serviciilor Medicale București sunt angajați 1.259 de medici încadrați fără gărzi, din care 580 de medici cu vârste sub 45 de ani.

Având în vedere că peste 46.06 % din medici au vârste sub 45 de ani, consideram oportună acordarea unui sprijin financiar pentru 100 de medici cu scopul stimulării participării acestora la programe de dezvoltare profesională.

După absolvirea facultății este indicat ca medicii să desfășoare activități de formare profesională pe toată durata carierei pentru a-și dezvolta cunoștințele și abilitățile față de practica profesională.

Dezvoltarea profesională continuă urmărește îmbunătățirea permanentă a competențelor medicale și non-medicale, inclusiv a profesionalismului și a abilităților interpersonale, manageriale și de comunicare.

Responsabilitatea medicală include menținerea standardelor profesionale adecvate după titularizare. În acest sens, necesitatea dezvoltării profesionale devine esențială pentru prestarea atribuțiilor de serviciu.

Fiecare medic trebuie să identifice metode adecvate de învățare, documentare, implementând cunoștințele acumulate în procesul de desfășurare a activității. Este indicată încurajarea dezvoltării profesionale prin participarea la cursuri externe, acordarea de sprijin prin toate mijloacele specifice și dobândirea de cunoștințe care vor fi puse în practică în unitățile medicale în care profesează.

În acest sens propunem realizarea unui proiect de sprijinire a medicilor din spitalele aflate în administrarea ASSMB, prin acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 10.000 lei pentru participarea la cursuri de dezvoltare profesională cu o durată de minim o saptămână, în clinici de referință din Europa, Statele Unite ale Americii și Israel.

Regulament proiect

Pentru a beneficia de facilitatile oferite de Proiectul "DOCTORI PENTRU BUCUREȘTI" trebuie sa indepliniti conditiile specificate in cadrul Regulamentului.
Va rugam sa cititi cu atentie Regulamentul pentru a verifica eligibilitatea.