PROIECT FINALIZAT

Descriere proiect

Utilizarea la potential maxim a aptitudinilor medicilor și perpetua lor dezvoltare reprezintă principalele preocupări la nivelul societății, cu scopul facilitării accesului la cursuri de perfecționare în domenii mai puțin dezvoltate din medicina românească.

Progresele rapide în tehnologia medicală, precum și în tehnicile chirurgicale, endoscopice, apariția de specialități noi, tratamentele moderne cu echipe de specialiști, impun realizarea de cursuri în centre de referință pentru anumite specialități medicale, schimburi de experiență cu medici din alte țări.

După absolvirea facultății este indicat ca medicii să desfășoare activități de formare profesională pe toată durata carierei pentru a-și dezvolta cunoștințele și abilitățile față de practica profesională.

Dezvoltarea profesională continuă urmărește îmbunătățirea permanentă a competențelor medicale și non-medicale, inclusiv a profesionalismului și a abilităților interpersonale, manageriale și de comunicare.

Responsabilitatea medicală include menținerea standardelor profesionale adecvate după titularizare, în acest sens, necesitatea dezvoltării profesionale devine esențială pentru prestarea atribuțiilor de serviciu.

Este indicată încurajarea dezvoltării profesionale prin participarea la cursuri externe, acordarea de sprijin prin toate mijloacele specifice și dobândirea de cunoștințe care vor fi puse în practică în unitățile medicale în care profesează.

Medicii care urmează cursuri de pregătire în alte țări vor putea dezvolta serviciile medicale din spitalele noastre și, desigur, vor genera creșterea calității actului medical.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 843 din data de 12.12.2019, a fost aprobat proiectul „DOCTORI PENTRU BUCUREȘTI„, modificat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 110 din data de 26.02.2019, care prevede acordarea unui sprijin financiar in cuantum de maximum 10.000 lei/beneficiar, pentru 100 de medici, angajați ai spitalelor din administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Proiectul “DOCTORI PENTRU BUCUREȘTI” se va derula în perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.

Obiectivul proiectului îl reprezintă asigurarea unui sprijin financiar pentru dezvoltarea profesională a 100 de medici, angajați ai spitalelor din administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și facilitarea accesului acestora la cursuri de specialitate susținute de clinici de renume din Europa, Statele Unite și Israel.

Organizatorul Proiectului este Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Regulament proiect

Pentru a beneficia de facilitatile oferite de Proiectul "DOCTORI PENTRU BUCUREȘTI" trebuie sa indepliniti conditiile specificate in cadrul Regulamentului.
Va rugam sa cititi cu atentie Regulamentul pentru a verifica eligibilitatea.